Przesyłki kurierskie dostarczane na czas a... facility management

Przez w
265
Przesyłki kurierskie dostarczane na czas a... facility management

Bezawaryjnie działające obiekty logistyczne to kluczowa i wrażliwa część łańcucha dostaw. Zapewnienie ciągłości ich funkcjonowania jest bardzo istotne np. w dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce, w której wymagania konsumentów rosną, a operator nie może pozwolić sobie na przestoje. Terminowość dostarczania m.in. przesyłek kurierskich zależy właśnie od płynnego funkcjonowania hal, magazynów i centrów logistycznych. Jak odpowiednio zadbać o te obiekty i swoich klientów?

Dynamiczny rozwój e-commerce, „wsparty” w ostatnich dwóch latach przez pandemię, to niezaprzeczalny fakt. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że branża utrzyma kurs na wzrost. Jak wynika z raportu “Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027” wartość tego rynku w Polsce do 2027 r. wzrośnie o ponad 94 mld zł – do 187 mld zł.

Ze względu na coraz większą powszechność e-kupowania i wzrost oczekiwań klientów co do szybkości realizacji zamówień, wiele firm działających w tym sektorze staje przed nowymi wyzwaniami. Zwiększenie swojej efektywności oraz zabezpieczenie płynności działania magazynów i centrów logistycznych to dla nich priorytet. Niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju przestoje spowodowane niespodziewanymi awariami czy pracami serwisowymi.

Kluczowi gracze na rynku e-commerce nie tylko zwiększają więc zajmowane powierzchnie. Poszukują również obiektów coraz bardziej zaawansowanych technologicznie – przystosowanych do efektywnej realizacji usług sortowania, przechowywania i obsługi zamówień. 

Z tego względu użytkownicy, najemcy czy inwestorzy planujący inwestycje w nowy obiekt magazynowy powinni być świadomi jak istotna jest dla bezpieczeństwa ich biznesu profesjonalna obsługa techniczna budynków. Coraz bardziej zaawansowane technologicznie obiekty logistyczne wymagają opieki ekspertów stale podnoszących swoje kwalifikacje i implementujących nowe narzędzia i rozwiązania. Zmniejsza to konsekwencje związane z ewentualnymi awariami i przestojami, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia branży logistycznej, a w szczególności firm działających w obszarze e-commerce.

Warto pamiętać, że poza zapewnieniem płynności działania obiektu, profesjonalna obsługa techniczna gwarantuje inne benefity. Znaczne ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem obiektów oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko to ważne korzyści, które otrzymuje właściciel korzystający z fachowej opieki. 

Kwestie związane z ekologią to bardzo silny trend na rynku industrial. Widzimy duże zainteresowanie „zielonymi” obiektami magazynowymi i logistycznymi, a najemcy coraz częściej pytają o proekologiczne rozwiązania i certyfikaty. Branża magazynowa coraz mocniej wpisuje się w trend rozwoju zrównoważonego budownictwa i takie podejście zaczyna być już traktowane jako standard.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)