Zarządzanie odpadami opakowaniowymi w magazynie

Przez w
Zarządzanie odpadami opakowaniowymi w magazynie

Wyzwania i rozwiązania zarządzania odpadami w centrum dystrybucyjnym i magazynie z perspektywy FM

Centra dystrybucyjne i magazyny to obiekty wielkopowierzchniowe, w których zazwyczaj wytwarza się duże ilości śmieci. Gospodarka odpadami w takich warunkach jest więc sporym wyzwaniem. Niewłaściwe zarządzanie może prowadzić m.in. do zwiększonego ryzyka pożarów oraz wypadków, co stanowi realne zagrożenie dla pracowników. Często generuje ono również niepotrzebne koszty. Nie należy zapominać także o obowiązującym prawie, które nakłada na nas pewne obowiązki. Dlatego też nasze zadanie to przede wszystkim pomoc klientom w optymalizacji – tak, aby proces magazynowania, recyklingu czy unieszkodliwiania odpadów przebiegał sprawnie. Zarządzanie warto więc rozpocząć od dokładnego audytu gospodarki odpadami oraz identyfikacji problemów, z jakimi zmaga się klient. Takie działanie pozwoli dobrać rozwiązania, które są zgodne z obowiązującym prawem, zapewniają bezpieczeństwo w obiekcie oraz minimalizują koszty.

(wypowiedź dla magazynu Nowoczesny Magazyn)