Czym charakteryzują się wymagania usługodawców logistycznych w kontekście usług facility managementu?

Przez w
281
Czym charakteryzują się wymagania usługodawców logistycznych w kontekście usług facility managementu?

Facility Management zmienia swoje oblicze, staje się coraz bardziej kluczowym aspektem w prowadzeniu zrównoważonego biznesu, dostrzegają to również operatorzy logistyczni. Przeważającym wymogiem jest z pewnością profesjonalne podejście do istoty FM, jakim jest zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności obiektu, jego sprawności technicznej, integracji procesów, technologii oraz ludzi. Klienci oczekują od FM-u większej roli eksperta, partnera w procesie optymalizacji kosztów, usprawniania narzędzi, redefinicji pewnych usług. Widzimy to na przykładzie ekologicznych rozwiązań, które w parkach logistycznych mają swoje szerokie zastosowanie. Branża coraz częściej wpisuje się właśnie w trend rozwoju zrównoważonego budownictwa, w związku z tym my, jako firma Facility Management, także poszerzamy nasze usługi właśnie w tym kierunku, zgodnie ze standardami wymaganymi przez międzynarodowe systemy certyfikacji. Istotnym wymogiem usługodawców jest, również wsparcie w procesie cyfryzacji i technologicznej przemiany obiektów. Z roku na rok obserwujemy coraz liczniejszą grupę robotów, która wspiera pracowników w procesach z wysoką powtarzalnością, dużą liczbą operacji oraz obsługą ciężkich ładunków. Na wymogi operatorów logistycznych warto, również spojrzeć przez pryzmat śmieci i zarządzania nimi. Obiekty tego typu generują spore ilości odpadów, których gospodarka wiąże się z dużym wyzwaniem. Rolą Facility Managera jest dopilnowanie by proces recyklingu, unieszkodliwiania odpadów, optymalizacji przebiegał sprawnie. Zarządzanie warto więc rozpocząć od dokładnego audytu gospodarki odpadami oraz identyfikacji problemów, z jakimi zmaga się Klient.

(wypowiedź dla magazynu Nowoczesny Magazyn)

54321
(0 votes. Average 0 of 5)