Polska Rada Facility Management

Przez w
210

Konsolidacja i standaryzacja polskiego FM

Powstanie Polskiej Rady Facility Management jest świadectwem szybkiego dojrzewania polskiego rynku usług Facility Management, który też gwałtownie rośnie. Powstaje wiele nowych firm, poszerza się paleta usług o bardzo zróżnicowanym charakterze i jakości. Jednocześnie brakuje jednoznacznej, powszechnie akceptowanej definicji facility management. Efektem jest poczucie chaosu – zarówno po stronie firm z branży, jak też po stronie klientów.  PRFM – na wzór podobnych organizacji w Europie i na świecie – postawiła sobie za cel zaprowadzenie porządku przez stworzenie silnej reprezentacji branży, dbałość o standardy świadczonych usług, promocję dobrych praktyk oraz wszechstronną edukację.

5 wyzwań 

manifeście założycielskim stowarzyszenia Prezes Zarządu  Krzysztof Kogut odwołuje się do przemówienia Maartena Vermeulena, prezydenta RICS Europe, który określił 5 wyzwań, „przed jakimi stoją dziś organizacje wykorzystujące budynki w swojej działalności”:

 1. Wojna o talenty, czyli o zatrzymanie zatrudnionych pracowników i zdobycie nowych. Obecnie toczy się ona coraz częściej w obszarach pozapłacowych, w tym na polu coraz doskonalszych udogodnień (facilities).
 2. Działalność biznesowa zgodna z zasadami zawodowej etyki, profesjonalizmu i transparentności działań.
 3. Konieczność tworzenia i wprowadzania nowych modeli dostarczania usług narzucanych przez nowe technologie i Big Data.
 4. Zmiana podejścia do tworzenia i zarządzania tkanką miejską w czasach gwałtownie rosnącej urbanizacji, w epoce inteligentnych i zrównoważonych ośrodków miejskich.
 5. Potrzeba silnego przywództwa jako odpowiedzi na rosnące poczucie niepewności w czasach gwałtownego rozwoju technologii i postępujących przemian społecznych.

Każde z tych wyzwań to dla firm z branży FM jednocześnie zadanie i szansa na rozwój.

7 grup roboczych

Ogólne założenia działalności Polskiej Rady Facility Management zostały rozpisane na konkretne działania i cele szczegółowe pogrupowane w 7 działach:

 • edukacja – współpraca z uczelniami przy tworzeniu kierunków studiów, prowadzenie szkoleń, tworzenie rekomendacji;
 • administracja publiczna – stworzenie dokumentu opisującego rekomendowany model realizacji usług FM dla sektora publicznego, profesjonalny lobbing w środowiskach rządowych;
 • standaryzacja – przede wszystkim dotycząca procesu przetargowego widzianego z perspektywy klienta (katalog dostępnych usług z branży FM), ale także m.in. opracowanie kodeksu etyki facility managera oraz normalizacja i standaryzacja słownictwa branżowego;
 • inteligentny FM – zastosowanie rozwiązań IT w branży FM aktualnie i w przyszłości;
 • HR dla FM – m.in. employer branding w firmach FM, promocja branży FM jako stabilnego pracodawcy, tworzenie list pożądanych kompetencji;
 • workplace – m.in. stworzenie dokumentu zawierającego zalecenia i opis standardów tworzenia miejsca pracy;
 • audyt – utworzenie grupy rekomendowanych audytorów – niezależnych ekspertów polecanych przez PRFM.
1 cel główny Polskiej Rady Facility Management

Główny cel działania PRFM został zapisany w Misji:

„(…) Sądzimy, że profesjonalny FM powinien być wdrażany w każdej organizacji i wspierać jej procesy podstawowe swoją wiedzą i doświadczeniem, a przede wszystkim partnerstwem zarówno na poziomie operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym”.

Cele branży FM są zbieżne z celami jej klientów – obie strony chcą się rozwijać i skupić na swojej podstawowej działalności (core business). Branża FM chce wejść jak najszerzej w te pola działalności swoich klientów, które pozostają poza głównym nurtem ich działalności i tym samym nadają się idealnie do outsourcingu. Zrozumienie tej zależności – zdaniem PRFM – będzie korzystne dla obu stron, a w szerszej perspektywie dla całej polskiej gospodarki.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)