Systemowy monitoring temperatury odwiedzających

Przez w
209
Systemowy monitoring temperatury odwiedzających

Niebawem może zakończyć się lockdown związany z pandemią COVID-19. Rozpoczną się powroty z home office, firmy wznowią normalną działalność. Nie oznacza to jednak, że zniknie ryzyko zakażenia. W tej sytuacji warto rozważyć zastosowanie systemowego monitoringu temperatury użytkowników obiektów wielkopowierzchniowych.

Pierwszym objawem zakażenia wirusowego jest podwyższona temperatura. Zazwyczaj nasze ciała utrzymują temperaturę w przedziale 36-37°C. Sygnałem ostrzegawczym jest przekroczenie bariery 37°C. Temperatura powyżej 38°C jest niemal pewną wskazówką, że w organizmie rozpoczął się proces chorobowy. Taka ciepłota jest charakterystyczna dla zakażeń wirusowych, w tym również dla koronawirusa SARS-CoV-2. Dlatego mierzenie temperatury jest najprostszą metodą wykrywania potencjalnych nosicieli wirusa.

Personalizacja i współdziałanie

Mierzenie temperatury osób przebywających na terenie obiektów wielkopowierzchniowych jest dużym wyzwaniem dla branży FM. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wymaga elastycznego połączenia działania automatyki oraz służb ochrony, pracowników recepcji i personelu sprzątającego.

Dążąc do osiągnięcia maksymalnej skuteczności, należy mieć na uwadze poszanowanie prywatności i przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Idealnie działający system pomiaru temperatury musi być dyskretny i jednocześnie transparentny, powinien odznaczać się maksymalną szczelnością i nie zakłócać w istotny sposób normalnego funkcjonowania obiektu. – Przedstawione wymagania są wyśrubowane, lecz możliwe do zaspokojenia – uważa prezes FM Solutions, Grzegorz Gałka. – Dowodzą tego przeprowadzone przez nas wdrożenia systemów monitoringu temperatury w obiektach wielkopowierzchniowych i biurowcach w Krakowie, Katowicach i innych dużych aglomeracjach. Z naszych doświadczeń wynika, że fundamentem sukcesu jest dopasowanie rozwiązań do charakteru obiektu i specyfiki jego funkcjonowania. Niezwykle ważne jest też zapewnienie realnego współdziałania i wzajemnego uzupełniania się wszystkich elementów systemu.

Termowizja to podstawa

Sprawnie działający system monitoringu temperatury jest nie do pomyślenia bez doskonałej jakości sprzętu do termowizji. Wykonanie pomiarów przy użyciu tradycyjnych termometrów elektronicznych wymagałoby zaangażowania znacznej liczby personelu i zorganizowania systemu przesyłania danych. Nawet przy doskonałej organizacji koszty takiej operacji byłyby niewspółmierne do efektów.

Zestaw złożony z kamery termowizyjnej, rejestratora i stacji obsługi zapewnia realizację trzech celów: precyzyjnego i szybkiego pomiaru temperatury, błyskawicznej transmisji danych oraz ich bezpiecznego zapisu. Najbardziej użyteczne są termowizyjne kamery dualne, które rejestrują jednocześnie obraz w podczerwieni i w wysokiej rozdzielczości w świetle widzialnym. Dzięki temu możliwy jest nie tylko pomiar temperatury, ale także skuteczna identyfikacja. Ponadto tego typu zaawansowane technologicznie urządzenia oferują pomiar temperatury u kilku osób jednocześnie. Ta funkcjonalność jest bardzo przydatna w miejscach o dużym natężeniu ruchu, np. przy głównym wejściu do budynku.

Prezes FM Solutions zwraca uwagę na jakość stosowanego sprzętu: – Nasze systemy monitoringu tworzymy wyłącznie w oparciu o najwyższej jakości sprzęt, oferowany przez renomowanych, uznanych producentów. Kompromisy jakościowe mogą prowadzić do zafałszowania pomiarów, generować niepotrzebne alerty i w efekcie wprowadzać niepotrzebny chaos.

Współdziałanie automatyki i personelu

Kamery termowizyjne ujawnią pełnię swoich możliwości, jeżeli włączymy je w system monitoringu budynkowego i szerzej w system BMS. W efekcie uzyskamy możliwość generowania natychmiastowych alertów i przesyłania ich do wyznaczonych osób z personelu. Zależnie od ustawienia systemu impulsem uruchamiającym procedurę może być zarejestrowanie temperatury 38°C lub innej wartości granicznej.

Po wykryciu osoby z podwyższoną temperaturą należy podjąć działanie. Nie może to być reakcja spontaniczna. Pracownik ochrony czy personel recepcji powinien otrzymać szczegółowe instrukcje, jak postępować w sytuacji wykrycia osoby podejrzanej o zakażenie. Procedura nie może być zbyt ogólnikowa: powinna określać jakie działanie należy podjąć i jaki jest jego cel. Przykładem takiego działania może być nawiązanie kontaktu z osobą, u której wykryto podwyższoną temperaturę, poinformowanie jej o zaistniałej sytuacji i przedstawienie propozycji dalszego postępowania (udanie się do izolowanego pomieszczania, do wyjścia z budynku, do punktu medycznego itp.).

Niezwykle ważną sprawą, co podkreśla prezes FM Solutions, jest też przeprowadzenie szkoleń personelu. Ich cel stanowi wyjaśnienie potrzeby monitorowania temperatury i stosowania środków ochrony osobistej oraz przedstawienie opracowanych procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Higiena wspiera monitoring

Wprowadzając systemy monitoringu temperatury, nie można zaniedbywać innych środków prewencyjnych. Podstawą jest rygorystyczne zachowanie higieny, szczególnie w toaletach pomieszczeniach socjalnych oraz najczęściej używanych ciągach komunikacyjnych. Konieczna jest intensyfikacja pracy personelu sprzątającego i wprowadzenie obowiązku regularnej dezynfekcji klamek, mebli oraz sprzętu biurowego. W wielu miejscach powinny znaleźć się łatwo dostępne punkty dezynfekcji rąk oraz automaty do wydawania lub sprzedaży maseczek, rękawiczek jednorazowych czy środków dezynfekcyjnych.

Dopiero zestrojenie wszystkich opisanych elementów w jeden system pozwala osiągnąć wysokie standardy bezpieczeństwa, bez naruszania prywatności i dezorganizacji funkcjonowania obiektu. Wykonanie projektu i wdrożenia systemowego pomiaru temperatury najwygodniej jest zlecić wyspecjalizowanej firmie FM. W ten sposób można uniknąć czasochłonnego poszukiwania dostawców sprzętu i instalatorów, podpisywania umów i nadzoru nad przebiegiem prac. – Nasi klienci mają gwarancję kompleksowego rozwiązania problemu i nie muszą osobiście angażować się w realizację projektu. To niezwykle ważne w czasach, w których prowadzenie biznesu wymaga szczególnego skupienia i koncentracji na osiąganiu wyznaczonych celów – podsumowuje prezes FM Solutions.

54321
(2 votes. Average 5 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *