Cechy doskonałego Facility Managera

Przez w
206

Zanim powiemy, jakimi cechami charakteryzuje doskonały Facility Manager, musimy zaznaczyć, że nie chodzi nam o specjalistę od „cieknącego klimatyzatora”. Bohater tego tekstu nie musi wiedzieć, jak naprawić klimatyzator (ma od tego techników), natomiast doskonale powinien rozumieć cel sprawnego działania klimatyzacji. Powinien rozumieć, że KPI (Key Performance Indicators) FM i KPI organizacji, na rzecz której FM działa, są ze sobą nierozerwalnie związane.

Nie jest to jeszcze na polskim rynku normą, lecz coraz częściej pracodawcy są świadomi, że dobre zarządzanie firmą i osiąganie założonych wyników nie jest możliwe bez dobrego zarządzania środowiskiem pracy. Organizacja pragnąca odnosić sukcesy musi dobrać sobie do współpracy Facility Managera, który jest świadomy swojej roli i przygotowany do jej wypełnienia.

Kompetencje techniczne Facility Managera

Oczywistą sprawą jest, że specjalista od FM powinien mieć solidne przygotowanie techniczne. Jak już zostało powiedziane, nie musi być technikiem, ale powinien doskonale rozumieć zasady i cel działania wszystkich systemów budynkowych.

Niezbędna jest też znajomość oferty rynkowej oraz stałe śledzenie pojawiających się nowości – zarówno technicznych, jak też sposobów organizacji przestrzeni i metod zarządzania.

Słuchacz, mówca i negocjator – cechy Facility Managera

Doskonały Facility Manager musi posiadać wszechstronne kompetencje społeczne. Powinien umieć słuchać, bo bez tego nie będzie w stanie poznać oczekiwań ludzi, dla których ma tworzyć udogodnienia.

Nie sprawdzi się w tym fachu człowiek, któremu brakuje umiejętności precyzyjnego komunikowania swoich myśli, planów czy idei. Nie chodzi o wygłaszanie oracji, lecz przekazanie sensu podejmowanych działań w sposób zrozumiały dla odbiorców. Wymaga to w wielu przypadkach umiejętności profilowania formy wypowiedzi, dostosowywania jej do konkretnej grupy odbiorców. Specjalista od FM musi umieć nawiązać skuteczną komunikację i z CEO, i z szeregowymi pracownikami biurowymi.

Nie zawsze wszystko układa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W sytuacjach konfliktowych, np. w przypadku wprowadzania zmian, wobec których pracownicy są niechętni, Facility Manager będzie potrzebował dużego talentu negocjacyjnego. Jego rolą jest przełożenie wprowadzanych zmian na doświadczenie konkretnego pracownika – ukazanie ich przez pryzmat osobistych korzyści. Wszystko po to, aby unikać narzucania zmian, a tym samym zapewnić powodzenie wdrażania nowych rozwiązań.

Wieczny kontestator

Zadaniem świetnego Facility Managera jest nieustanne kwestionowanie status quo. Na czym polega to zadanie, podpowiada dobrze mądrość Heraklita, który był przekonany, że „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”. Otwarcie na zmianę, chęć stałego doskonalenia oferowanych usług i lepszego zaspokajania oczekiwań użytkowników obiektu, w szczególności biurowca, powinny być kwintesencją pracy idealnego Facility Managera.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)