Profesjonalny Partner z zakresu FM ułatwi funkcjonowanie Twojej firmy zgodnie ze standardami ESG

Przez w
244
Profesjonalny Partner z zakresu FM ułatwi funkcjonowanie Twojej firmy zgodnie ze standardami ESG

Coraz więcej przedsiębiorstw chce, a nawet musi funkcjonować zgodnie ze standardami ESG, szczególnie w obszarze ekologii i dbania o środowisko naturalne. W jaki sposób może pomóc w tym współpraca z profesjonalnym partnerem z zakresu Facility Managementu?

Zadbany i regularnie serwisowany obiekt, w którym funkcjonuje Twoja firma to zmniejszenie śladu węglowego i minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. Jest to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę, że budynki i budownictwo, według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, odpowiadają za 36% zużycia światowej energii i blisko 40% emisji gazów cieplarnianych. 

Profesjonalny partner z zakresu Facility Managementu zaoferuje usługi i rozwiązania, które między innymi: 

  • pozwalają na prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami, 
  • zapobiegają szkodliwym dla środowiska awariom
  • zwiększają efektywność energetyczną obiektów. 

W wachlarzu profesjonalnych usług FM znajdują się między innymi serwis techniczny, w tym naprawy, cykliczne przeglądy, audyty, inspekcje i konserwacje instalacji, a także projektowanie, wykonawstwo, modernizacje i przebudowy instalacji budynkowych. 

Należy pamiętać, że dzięki regularnemu sprawdzaniu stanu technicznego budynku można szybko wykryć wszelkie usterki, które wcześnie zauważone nie wymagają skomplikowanych działań naprawczych. Ma to znaczenie w kwestii zużycia energii – w ten sposób dowiadujemy się, gdzie tracimy jej najwięcej. Niesprawne instalacje elektryczne często mogą być bardziej energochłonne. Dysponując takimi danymi, możemy położyć największy nacisk na te obszary, które są najbardziej zaniedbane, a przez to poddać je łatwej optymalizacji. 

Niektóre firmy FM doradzają także kompleksowo inwestorom i przedsiębiorstwom w zakresie przedsięwzięć w Odnawialne Źródła Energii, w szczególności w elektrownie fotowoltaiczne oraz przemysłowe pompy ciepła, w oparciu o przeprowadzany audyt energetyczny.

Warto zwrócić uwagę, że współpraca z profesjonalnym partnerem z zakresu Facility Managementu ułatwia nie tylko funkcjonowanie przedsiębiorstwa z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, ale także pozwala zachować dbałość firmy o kwestie społeczne. Ochrona przeciwpożarowa, ale również serwisy wszelkich systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz przeglądy techniczne w budynkach to działania, które oprócz ochrony mienia mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników w danym obiekcie.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)