Facility manager – zawód przyszłości?

Przez w
239
Facility manager – zawód przyszłości?

Kim jest, jakie umiejętności musi posiadać?

Kim jest facility manager? „Kierownikiem obiektu”? „Człowiekiem zarządzającym udogodnieniami”? Definicji jest wiele. Na czym zatem polega praca specjalisty w zakresie FM?

Jednym z głównych zadań facility managera jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do przestrzeni komercyjnych: biurowych, magazynowych, produkcyjnych, aby stworzone w ten sposób optymalne warunki pracy pozytywnie wpłynęły na integrację środowiska z pracownikami. Firma to organizm składający się z poszczególnych elementów jakimi są osoby w niej zatrudnione. Gdy chociaż kilka z nich nie funkcjonuje właściwie, ma to istotny wpływ na efektywność całego podmiotu. Facility manager słucha osób znajdujących się na różnych stanowiskach, wyciąga wnioski z zakomunikowanych przez nich potrzeb i realizuje je, aby każdy pracownik firmy czuł się komfortowo. Im większa wydajność jednostki, tym lepiej prosperuje cała organizacja. 

Już sama nazwa funkcji mówi o tym, że facility manager powinien być osobą wysoce wykwalifikowaną w zarządzaniu – zarówno całymi zespołami ludzi jak i dostawcami usług. Na tym stanowisku sprawdzi się osoba o szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej. Od pracownika chcącego podążać tą ścieżką kariery wymaga się, poza kwalifikacjami z zakresu nieruchomości, znajomości również innych, mniej oczywistych dziedzin, takich jak umiejętności behawioralne. Relacje z klientami, oprócz wiedzy, fachowości, specjalizacji, wymagają także otwartości, zdolności przekonywania, umiejętności prowadzenia dyskusji, oraz bycia dobrym słuchaczem, który umiejętnie wykorzystuje zebrane informacje i będzie w stanie spełnić oczekiwania. Istotną cechą jest radzenie sobie z dużą odpowiedzialnością. Na całokształt misji menadżera składa się bowiem kompleksowy wachlarz zadań. Nie tylko koordynuje on pracę ekip sprzątających, serwisantów, firm ochroniarskich, ale także planuje poważne kwestie finansowe, określa budżet, jest odpowiedzialny za optymalizację kosztów utrzymania obiektu.

Podsumowując, facility manager jest odpowiedzialny za planowanie i realizację strategii zarządzania nieruchomością, indywidualnej dla każdego z klientów. 

Należy mieć na uwadze, że specjalista z zakresu FM jest również głównym realizatorem polityki zrównoważonego rozwoju. To on odpowiada za wybór energooszczędnych czy ekologicznych rozwiązań. Na realizacje projektów musi patrzeć długofalowo, a każdy wybór – od powierzchni po rozwiązania prozdrowotne, takie jak np. odpowiednie oświetlenie, poprzedzone jest rozważeniem potencjalnych skutków jakie będą one miały w perspektywie przyszłego rozwoju organizacji. Nieustanna komunikacja z zarządem, prowadzenie analiz i raportowanie efektów wdrożonych działań to również codzienność tego zawodu. 

Według badania przeprowadzonego przez Hays Szacowana całkowita liczba osób zatrudnionych w branży FM w 2020 roku wyniosła 630 tys. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost tego sektora usług, rosnąć będzie również liczba miejsc pracy. Warto więc przyjrzeć się bliżej ścieżkom kariery jakie oferuje facility management.a

54321
(1 vote. Average 5 of 5)
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *